aanhangsel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

iedere poot of ander orgaan dat door een gewricht aan het lichaam is bevestigd.

Alternative form voor aanhangsel : aanhangsels.