antenodale aderen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

kleine dwarsaderen voor in de libellenvleugels tussen de vleugelbasis en de nodus.