campodeïform
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

afgeplat en langwerpig, met duidelijk ontwikkelde poten en antennae. Typisch voor gaasvlieglarven, ook bij vele keverlarven.

Alternative form voor campodeïform : campodeïforme larve.