cerci
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

gepaarde aanhangsels, vaak draadvormig, achteraan het abdomen bij veel insecten.