concurrentie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

1. als twee of meer organismen tegelijkertijd hetzelfde begeren dat essentieel is voor hun voortbestaan of voortplanting wat op dat moment of later beperkt aanwezig zal zijn (exploitatie concurrentie).

2. schadelijke of nadelige interactie tussen twee of meer organismen of soorten om een adequate (levens)bron die niet beperkend is (interferentie concurrentie).

Zie ook competitie.