coxaalblaasje
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

gepaarde structuren aan de abdominale segmenten 1-7 bij rotsspringers (orde Archaeognata), functie nog niet geheel opgehelderd.

Alternative form voor coxaalblaasje : coxaalblaasjes.