diapause
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

periode van tijdelijke inactiviteit; komt bij vele insecten, vooral in de jeugdstadia, voor.