dorso-ventraal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

van de dorsale naar de ventrale zijde lopend.