epimorfose
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een vorm van ontwikkeling waarbij het totale aantal segmenten al reeds in de embryonale fase is vastgelegd en waarbij het individu tijdens het leven er geen meer bij krijgt (kenmerkend voor alle Hexapoda, behalve Protura). Zie anamorfose in klasse Protura en fylum Mandibulata.