epiproct
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een aanhangsel dat ontspringt vanuit het midden van het laatste abdominale segment, vlak boven de anus. Bij de ordes Archeognatha en Zygentoma en bij sommige eendagsvliegen (orde Ephemeroptera) is het lang en vormt het de middelste van de drie staartdraden.