gonopodium
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

hulporgaan bij sperma-overdracht, homoloog aan een pootachtige structuur; bij mannetjes op abdominaal segment 9-11, bij vrouwtjes op abdominaal segment 8-9.