haplodiploïdie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een genetisch systeem waarbij sekschromosomen (X, Y) ontbreken en dat bij een paar taxa in het dierenrijk obligaat voorkomt. Uit onbevruchte eieren ontwikkelen zich parthenogenetisch haploïde mannetjes (n) en uit bevruchte eieren komen diploïde vrouwtjes (2n); haplodiploïdie is kenmerkend voor de orde Hymenoptera (zie arrhenotokie).