hypermetamorfose
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een ontwikkeling, waarbij twee of meer larvetypen voorkomen.