hypopleurale borstels
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een gebogen rij borstels aan de zijkant van de thorax van sommige Diptera, vlak onder en voor de halters en vlak boven de basis van de achterpoten.