instar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een engels woord, waarvoor geen nederlands equivalent bestaat en dat het stadium tussen twee vervellingen aanduidt. Een pas uit het ei gekomen larve is een 'first instar', het imago is de 'final instar'.