intercalaire ader
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

lengteader die van de vleugelrand naar binnen loopt zonder direct aan een belangrijke ader verbonden te zijn.