kaste
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een van de drie of meer afzonderlijke vormen, die te zamen de populatie van een sociaal insect vormen. De drie gebruikelijke kastes zijn: koningin, mannetje (bij bijen: dar) en werkster. Bij de termieten en sommige mieren komen bovendien nog een of meer soldatenkastes voor.

Alternative form voor kaste : kastes.

316_1a_g.jpg

Apis mellifera, koningin, met sterk verlengd achterlijf

316_1b_g.jpg

Apis mellifera, dar, met naar boven gerichte facetogen