lamel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een dunne, bladachtige uitgroeiing, met name gebruikt voor de structuur van bepaalde antennen.

Alternative form voor lamel : lamellen.