mandibel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

de bovenkaak van een insect. Kan scherp getand zijn en gebruikt worden om te bijten, zoals bij sprinkhanen en wespen, of uitgegroeid tot een slanke'naald', zoals bij de muggen. Bij de meeste vliegen en vlinders zijn de mandibels geheel afwezig.

Alternative form voor mandibel : mandibels.

kop.jpg

kop.jpg

monddele.jpg

monddele.jpg