marginale cel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

iedere cel in de distale bovenhoek grenzend aan de voorrand van de vleugel.