metamorfose
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

de gedaanteverwisseling van een jong insect tot een volwassen dier. Soms zijn de veranderingen geleidelijk, zoals bij de sprinkhanen, dan spreekt men van een onvolledige gedaanteverwisseling. Soms ook zijn de veranderingen zeer groot en komt er een popstadium bij te pas, zoals bij de vlinders en kevers. Men spreekt dan van een volledige gedaanteverwisseling.

398_1a_g.jpg

Inachis io, adult

398_1c_g.jpg

Inachis io, eieren en rupsen

398_1d_g.jpg

Inachis io, rupsen

398_1e_g.jpg

Inachis io, rups in de pophouding

398_1f_g.jpg

Inachis io, pop barst uit de rupshuid

398_1g_g.jpg

Inachis io, pop

398_1h_g.jpg

Inachis io, vlinder komt uit pop