mimicry
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

de precieze gelijkenis van een bepaald organisme (imitator) ten opzichte van een andere soort of object (model) om een derde (operator/vijand) te bedriegen.