nodus
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een korte maar stevige dwarsader, die van de voorrand van de vleugel naar achteren loopt bij de odonata. De plaats van de nodus wordt aangegeven door een zwakke indeuking in de costale rand.