notum
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

het dorsale gedeelte van een thoracaal segment, gewoonlijk gebruikt met het voorvoegsel pro-, meso- of meta- om het desbetreffende segment aan te duiden.