ocellus
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een enkelvoudig oog; gewoonlijk in een groepje van drie op de kop aanwezig, maar bij sommige insecten afwezig.

Alternative forms voor ocellus : ocellen, ocellendriehoek.

insect.jpg

insect.jpg

kop.jpg

kop.jpg