paraglossa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

bijtong; een van de twee lobben aan de buitenzijde van het uiteinde van het labium. Te zamen met de centrale glossae (tongen) vormen de paraglossae de ligula.

Alternative form voor paraglossa : paraglossae.

monddele.jpg

monddele.jpg