parthenogenese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

de ontwikkeling van een individu uit een vrouwelijke gameet (eicel) zonder bevruchting door een mannelijke gameet (spermatozoïde). Bij sommige wandelende takken en bij bepaalde generaties van de galwespen en bladluizen is dit de gebruikelijke wijze van voortplanting. Zie ook thelytook en arrhenotook.

Alternative form voor parthenogenese : parthenogenetisch.