polyfyletisch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

wanneer een taxon is afgeleid van twee of meer duidelijke voorouderlijke afstammingslijnen.