postverticale borstels
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een paar borstelharen (uiteenstaand, evenwijdig of elkaar kruisend) boven op de kop bij vele vliegen, op enige afstand van de ocellen.