quadrilaterale cel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een cel dicht bij de basis van de vleugel van een waterjuffer, waarvan de vorm belangrijk is voor het onderscheiden van de families.