radius
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een van de longitudinale aders voorin de vleugel, gewoonlijk afgekort tot r. De radius splitst naar achteren een ader af, de radiale sector. De vertakkingen van r en rs worden achtereenvolgens genummerd r1, r2, enz.