scramble-competitie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

concurrentie om een (levens)bron die gelijk verdeeld is tussen de interspecifieke en intraspecifieke concurrenten zo, dat sommige of alle individuen een onvoldoende deel van die bron te pakken krijgen voor hun voortbestaan of voortplanting en waar het verkrijgen (of graaien naar) van die bron schadelijke gevolgen met zich meebrengt voor de betrokkenen. Zie ook contest-competitie en concurrentie.