scutum
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een van de drie delen van de rugzijde van een thoracaal segment, gelegen voor het scutellum.