sessiel
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

op één plaats bevestigd en niet in staat zich te bewegen, zoals vele vrouwelijke schildluizen.