stylus
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een borstelhaar bij het uiteinde van de antennen.