sutuur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een groef die gewoonlijk twee platen of sclerieten scheidt. Ook de lijn waarlangs de dekschilden van de kevers elkaar raken.