taxon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

een taxonomische groep van iedere rang of niveau inclusief alle ondergeschikte groepen; iedere groep van organismen, populaties of taxa die onderling voldoende onderscheidbaar zijn en die als zodanig kunnen worden behandeld als een taxonomische eenheid.

Alternative form voor taxon : taxa.