thorax
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

het middelste van de drie hoofddelen van het lichaam van een insect, gewoonlijk borststuk genoemd. De vleugels en poten (voor zover aanwezig) ontspringen altijd aan de thorax.

Alternative forms voor thorax : thoracaal, thoracale.

insect.jpg

insect.jpg