trophallaxis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

voedseluitwisseling door individuen van de dezelfde soort, meestal onderling tussen verwante soort- of nestgenoten (mieren, familie Formicidae).