type
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

het type-exemplaar van een soort is het exemplaar waarop de oorspronkelijke beschrijving is gebaseerd. Wordt de beschrijving van een soort op meer exemplaren gebaseerd, dan dient één exemplaar als type te worden aangewezen; dit exemplaar is dan het holotype, de overige exemplaren zijn paratypen. Het paratype van de sekse, tegengesteld aan die van het holotype, noemt men wel allotype. Type-exemplaren zijn zeer belangrijke exemplaren in museumcollecties. Met het type is de soortnaam vastgelegd en alle determinaties berusten uiteindelijk op een al dan niet rechtstreekse vergelijking met type-exemplaren.

Alternative forms voor type : allotype, holotype, paratype.