vivipaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

het voortbrengen van levende, actieve jongen in plaats van het leggen van eieren.