Subordo Adephaga

Kenmerken
Tot deze onderorde van de kevers behoren een paar grote, soortenrijke keverfamilies, waaronder de loopkevers (Carbidae) en waterroofkevers (Dytiscidae) en daarnaast een aantal kleinere families, althans in Europa.

Behandelde taxa
Familie Carabidae (loopkevers)
— zie familie Carabidae voor behandelde soorten
Familie Dytiscidae (waterroofkevers)
— zie familie Dytiscidae voor behandelde soorten
Familie Hygrobiidae (modderkeverachtigen)
Hygrobia hermanni (modderkever)
Familie Haliplidae (watertreders)
Haliplus soort (watertreders)
Familie Gyrinidae (schrijvertjes of draaitorretjes)
Gyrinus substriatus (slootschrijvertje)
Orectochillus villosus (harig schrijvertje)

%LABEL% (%SOURCE%)