Welcome

Welkom bij Insecten van Europa

De insecten vormen verreweg de soortenrijkste diergroep die wij kennen. Er zijn reeds meer dan 750.000 soorten beschreven. Ook nu nog worden er met grote regelmatig nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt. Sinds lange tijd buigen biologen zich over het feit hoeveel insecten er in totaal zouden kunnen zijn: de schattingen hierover lopen sterk uiteen van 2 tot wel 20 miljoen. Zelfs in Nederland en België bedraagt het aantal soorten al ongeveer 35.000. Daarbij komt nog dat het determineren van bepaalde groepen vrij moeilijk is. Alleen gespecialiseerde insectenkundigen (entomologen) kunnen de soorten op naam brengen. Een aantal soortenrijke groepen, zoals muggen en vliegen en bijen en wespen, zijn tot op heden nog erg ontoegankelijk. Niet zelden zijn sommige opvallende insecten, zoals de fraai getekende en gekleurde vlinders en motten uitsluitend tot op de soort te determineren door het bestuderen van gedetailleerde structuren van het uitwendige geslachtsapparaat met behulp van een microscoop. Toch hoeft men niet tot de ingewijde kringen van de entomologie te behoren om algemene insecten te kunnen herkennen of een beetje thuis te raken in de systematiek en de biologie van insecten. Voor dergelijke beoefenaars is deze website samengesteld.

H. Bellmann
W.R.B. Heitmans

© 2001 ETI

ISBN: 90-215-9508-7