Literature
Auteur(s) Bink, FA.
Jaar 1992
Titel Ecologische atlas van de dagvlinders van NW-Europa. 1-512. Schuyt & Co, Haarlem.