Literature
Auteur(s) Tré, E de.
Jaar 1987
Titel Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch dagvlinderbestand: standaardlijsten met fauna- en flora- elementen, in funktie van het gericht beheer der biotopen van de Belgische dagvlinders. 1-72. Vereniging voor Entomologie, Antwerpen.