Literature
Auteur(s) Goens, O & Maes, J.
Jaar 1985
Titel Geschiedenis van de bijenteelt. 1-206. Heemkring Maurits van Coppenolle, Brugge.