Literature
Auteur(s) Reclaire, A.
Jaar 1940
Titel Wantsen. serie: wat leeft en groeit 28. 1-118. Spectrum, Utrecht.