Literature
Auteur(s) Sandhall, Å & Lindroth, CH.
Jaar 1979
Titel Kevers: natuurgids in kleuren over uiterlijk, ontwikkeling, levenswijze en gedrag der kevers. 1-93. Elmar, Rijswijk.