Literature
Auteur(s) Veen, M van & Zeegers, Th (ed).
Jaar 1993
Titel Insekten basis boek (tweede druk). 1-166. Jeugdbondsuitgeverij (JNM/NJN/CJN).