Literature
Auteur(s) Veen, M van.
Jaar 1996
Titel De roofvliegen van Nederland. 1-120. Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht.